خدمات

کارهایی که شرکت برای مشتریها انجام می دهد.

سفارشات

بالابر طبقه ای
0 +
بالابر ماشین
0 +
بالابر پله ای
0 +
1400/02/13
1399/09/09
1399/05/18
1398/12/29

سفارش بالابر پله ای

سفارش بالابر پله ای

سفارش بالابر طبقاتی

سفارش بالابر ماشینی

طریقه همکاری

ما همیشه اول اجناس را تا درب مکان می آوریم و سعی می کنیم در زمانی اجناس را بیاریم تا مشتری در زمان استراحت خود باشد. ما اول دستگاه را نصب میکنیم و سپس مبلغ را دریافت میکنیم. ما همیشه برای جذب مشتری بیشترین تلاش خود را کرده و خواهد کرد.
مشاوره